530943
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
188
923
526327
2513
14984
530943

Your IP: 192.168.2.69
2022-12-07 10:45

ผู้บริหาร

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกจ้างโพสต์ลาไปงานศพพ่อ 8 วัน ถูกเลิกจ้าง หากจริงยืนยันให้ความช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีลูกจ้างโพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์ว่า ลาไปงานศพพ่อ 8 วัน ถูกนายจ้างเชิญออก ระบุว่าขาดงานหลายวัน ทำงานมาประมาณ 7 เดือน โดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้ ผมจึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างพนักงานตรวจแรงงานประสานเพื่อขอข้อมูลและข้อเท็จจริงจากผู้โพสต์ หากพบว่าเป็นความจริงยืนยันให้ความช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเต็มที่

          ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลากิจเพื่อกิจธุระอันจำเป็น เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 3 วันทำงาน ซึ่งการลากิจธุระอันจำเป็นเป็นสิทธิพื้นฐานที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดสิทธิให้ลูกจ้างทุกประเภทมีสิทธิลากิจได้ การลากิจธุระอันจำเป็น หมายถึง กรณีที่ลูกจ้างมีกิจธุระอันจำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง หรือของครอบครัว เช่น จัดการงานศพบุคคลในครอบครัว ทำบัตรประชาชน เป็นต้น ดังนั้น หากลูกจ้างจะต้องลาไปจัดการศพของบิดาที่ต่างจังหวัด ย่อมถือเป็นกิจธุระอันจำเป็นที่ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างด้วย หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ลูกจ้าง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทร. 0 2660 2069 – 71 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uFvgoNGhC3b95sUr_-wzSLfw5LWdWkK0 และจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยกรมฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2660 2052 กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน

                กสร. แจงการดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน ได้รับคำร้องลูกจ้างแล้ว 155 ราย รวมสิทธิประโยชน์กว่า 26 ล้านบาท พร้อมขอให้ลูกจ้างเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

                 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กสร. ได้รับคำร้องจากลูกจ้างแล้ว จำนวน 155 ราย เป็นเงินจำนวน 26,037,836.14 บาท ทั้งนี้ มีลูกจ้างสามารถเจรจากับนายจ้างจนได้ข้อยุติ จำนวน 16 ราย ได้รับเงินทั้งสิ้น 415,193 บาท คงเหลือลูกจ้างจำนวน 139 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการออกคำสั่งต่อไป

                 อธิบดีกล่าวต่อไปว่า การดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น พนักงานตรวจแรงงานจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ขณะเดียวกัน มีลูกจ้างยื่นคำร้อง (คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามภูมิลำเนาหรือที่ลูกจ้างสะดวก ซึ่งจะต้องรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามภูมิลำเนาของนายจ้างเพื่อดำเนินการออกคำสั่ง ทั้งนี้ ขอให้ลูกจ้างมั่นใจได้ว่า กสร. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเต็มที่ หากลูกจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทร. 0 2660 2069 – 71 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

     วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) รับมอบชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 50,000 ชุด จาก นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยมี  นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองอธิบดี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดินแดง กรุงเทพฯ

     ทั้งนี้ การส่งมอบชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ (เมทแอมเฟตามีน) ในครั้งนี้ กรมฯ จะทำการจัดสรรให้หน่วยปฏิบัติทุกหน่วย ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯมหานครพื้นที่ 1- 10 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ มีระบบการจัดการกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังและลดระดับการแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อไปได้