111648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
64
207
1401
109121
4342
4519
111648

Your IP: 192.168.2.69
2019-08-20 08:17

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเครนอาคารลุมพินี พระราม 3 ถล่ม เป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 5 ราย เตรียมแจ้งความเอาผิดนายจ้างตามกฎหมายความปลอดภัย ฐานไม่แจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นเหตุให้คนทำงานเสียชีวิตจากการทำงาน พร้อมสอบความผิดฐานอื่นเพิ่มเติม

         นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีเหตุเครนอาคารลุมพินีพาร์ค พระราม 3 ริเวอร์ไรน์ ถล่ม เป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บอีก 5 ราย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาว่า ทันทีที่ได้รับรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวได้สั่งการให้พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวได้ก่อสร้างถึงชั้น 12 จึงทำการต่อเครนเพื่อก่อสร้างชั้น 13 โดยมีบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ และมีบริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วงก่อสร้าง โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานว่า โครงการดังกล่าวมีการใช้ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่หรือ Tower Crane จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งสาเหตุน่าจะเกิดมาจากปั้นจั่นเครื่องที่หักโค่นลงมาอยู่ในระหว่างการเพิ่มความสูงของปั้นจั่น โดยใช้ปั้นจั่นอีกเครื่องทำหน้าที่ยกชุดคอสวิงที่ประกอบไปด้วย ห้องบังคับปั้นจั่น แขนปั้นจั่น มอเตอร์และน้ำหนักถ่วง ซึ่งในระหว่างที่กำลังเพิ่มความสูงโดยการติดตั้งชิ้นส่วนของหอปั้นจั่น โครงสร้างหอปั้นจั่นอาจแกว่งจนเสียสมดุลย์ จนทำให้ชุดน๊อตหรือสลักที่ใช้ยึดขาด จนทำให้โครงสร้าง หักโค่นลงมาพร้อมกับลูกจ้างที่กำลังทำหน้าที่ยึดชุดน๊อตพลัดตกลงมาด้วย อีกทั้งยังดึงเอาปั้นจั่นอีกเครื่องที่ทำหน้าที่ยกชุดคอสวิงของปั้นจั่นที่หักโค่นจนได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน

         นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า นายจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ความปลอดภัย     อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 34 ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตจากการประสบอันตราย จากการทํางาน นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีโดยโทรศัพท์ โทรสาร และแจ้งรายละเอียด     เป็นหนังสือภายใน 7 วัน โดยในวันนี้ (24 ม.ค.62) นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกสร. พร้อมด้วยพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ลงพื้นที่เกิดเหตุและจะได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างตามฐานความผิดดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนสน.บางโพงพาง นอกจากนี้ พนักงานตรวจความปลอดภัยจะตรวจสอบเพิ่มเติมว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน, มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  ในการทำงาน และมาตรา 17 นายจ้าง ต้องติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือไม่ หากพบว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันที ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่ฐานความผิด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย 2 ปีครึ่ง-6 ปี ปีการศึกษา 2562 เข้ารับการเลี้ยงดู ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม และจ.สมุทรปราการ เริ่มรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ร่วมกับมูลนิธิ  สิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2536 มาจนถึงปัจจุบัน  มีศูนย์เด็กเล็กในความดูแล 2 แห่ง คือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลานเนื่องจากเปิดเรียนตลอดไม่มีการปิดภาคเรียน ตลอดจนให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไป  ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้แรงงานส่งบุตรหลานให้เลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันมีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล อายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง – 6 ปี จำนวน 1,530 คน แบ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดนครปฐม 970 คน จังหวัดสมุทรปราการ 560 คน

         นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย   ในพระราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยที่อายุครบ 2 ปีครึ่ง ถึง 6 ปี หรือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2556 - 2559 เข้ารับการเลี้ยงดู โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่ศูนย์เด็กเล็กฯ ทั้งจังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัคร เอกสารพร้อมสัมภาษณ์เด็ก ณ ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 4-5 ก.พ.2562 และจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18-22 ก.พ.2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์  02-248-6684

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ช่วยลูกจ้างปลดหนี้นอกระบบ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ-รัฐวิสาหกิจ หมดเขต 31 กรกฎาคม 62 นี้ 

        นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. โดยกองทุน เพื่อผู้ใช้แรงงานได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา เปิดโอกาสให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์   ละ 10 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อนำไปให้ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ประจำต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท กู้เงินเพื่อนำไปปลดหนี้นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต หรือพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัวในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี

        นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสารยื่นคำขอกู้เงินและรายละเอียดได้ที่ www.labour.go.th โดยสามารถยื่นคำ ขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือเบทาโกรกรุ๊ป ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand มอบนโยบายบริษัทในเครือกว่า 30 แห่ง จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย มุ่งลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง

         นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้ร่วมกับเบทาโกรกรุ๊ป ในการส่งเสริมการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน ตามนโยบาย Safety Thailand โดยทางเบทาโกรกรุ๊ปได้กำหนดเป็นนโยบายให้บริษัทในเครือจำนวน 35 แห่ง จัดทำมาตรการแผนงานในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เช่น แผนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนงานด้านการตรวจสอบและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน แผนงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้พนักงานของบริษัทในเครือเบทาโกรกรุ๊ป 34,000 คน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน ปราศจากอันตรายและโรคการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

         อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อน Safety Thailand เป็นหนึ่งของนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยใช้กลไกประชารัฐในการสร้างความตระหนักรู้ และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ นอกเหนือไปจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

           กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) ในการจัดงานว่า “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสตรีทำงาน โดยการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น เพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ การจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีทำงาน  หน่วยงานเสนอชื่อ หรือผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติฯ พร้อมคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562  ได้ตามเอกสารแนบ ดังนี้

 

 

เอกสารแนบ
File คำอธิบาย File size
Download this file (46999-1.doc)46999-1.doc 1.1 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น 137 Kb
Download this file (46999-2.doc)46999-2.doc 1.2 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น 131 Kb
Download this file (46999-3.doc)46999-3.doc 1.3 แบบเสนอประวัติ - สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น 136 Kb
Download this file (46999-4.doc)46999-4.doc 2.1 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจ 137 Kb
Download this file (46999-5.doc)46999-5.doc 2.2 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการ 132 Kb
Download this file (46999-6.doc)46999-6.doc 2.3 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชน 137 Kb
Download this file (46999-7.doc)46999-7.doc 3.1-3.3 แบบเสนอประวัติ - สตรีเครือข่ายแรงงาน 129 Kb
Download this file (46999-8.doc)46999-8.doc 3.4 แบบเสนอประวัติ - สตรีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานดีเด่น 125 Kb
Download this file (46999-9.doc)46999-9.doc 3.5 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้แนะแนวด้านอาชีพดีเด่น 124 Kb
Download this file (46999-10.doc)46999-10.doc 4. แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 131 Kb
Download this file (46999-11.doc)46999-11.doc 5. แบบเสนอประวัติ - ศิลปินสตรีดีเด่น 127 Kb
Download this file (46999-12.doc)46999-12.doc 6. แบบเสนอประวัติ - สื่อมวลชนสตรีดีเด่น 122 Kb
Download this file (46999-13.doc)46999-13.doc 7. แบบเสนอประวัติ - สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น 132 Kb
Download this file (46999-14.doc)46999-14.doc 8. แบบเสนอประวัติ - สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น 129 Kb
Download this file (46999-15.doc)46999-15.doc คุณสมบัติ - หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น - ประจำปี 2562 222 Kb
Download this file (46999-16.doc)46999-16.doc แนวทางสรรหา - (สำหรับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานเสนอชื่อ) 580 Kb
Download this file (46999-17.doc)46999-17.doc ประเภทสตรีทำงานดีเด่น - ประจำปี 2562 31 Kb

 

กองคุ้มครองแรงงาน

กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน

โทรศัพท์ 0 2246 8024