194522
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
202
385
1382
190911
2886
9222
194522

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-08 14:49

ผู้บริหาร

หน้าหลัก

กสร.ให้มูลนิธิเพื่อนหญิงแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้การคุ้มครองพร้อมรับหนังสือจากสมาคมพัฒนาสับปะรด ภาคตะวันออก ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร

Post on 27 สิงหาคม 2562
by area10
ฮิต: 75

 

         วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้มูลนิธิเพื่อนหญิง โดยนายบัณฑิต แป้นวิเศษ และคณะจำนวน 35 คน เข้าพบเพื่อหารือ แนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้การคุ้มครอง (Development and Implementation of Uncoverage Public Healthcare Policies on Migrant Workers) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมรับหนังสือจากสมาคมพัฒนาสับปะรด ภาคตะวันออก ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร เพื่อนำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไป ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2