194472
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
385
1332
190911
2836
9222
194472

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-08 13:34

ผู้บริหาร

หน้าหลัก

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

Post on 27 สิงหาคม 2562
by area10
ฮิต: 83

         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ขอประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป