194489
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
385
1349
190911
2853
9222
194489

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-08 13:56

ผู้บริหาร

หน้าหลัก

คณะกรรมการสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ เข้าพบอธิบดีฯ ร่วมสร้างระบบทวิภาคีนายจ้างลูกจ้าง

Post on 22 สิงหาคม 2562
by area10
ฮิต: 87

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับคณะบริหารสหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย ชุดใหม่ เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อสานประโยชน์ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้างตามระบบทวิภาคี

        วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย ชุดใหม่ จำนวน 15 คน เข้าพบเพื่อแนะนำองค์กรและหารือแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาการสร้างความเจริญรุ่งเรือง รวมถึง การประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 กระทรวงแรงงานโดยกล่าวถึงการหารือกับคณะกรรมการสหภาพฯ ว่า ในการดำเนินงานของสหภาพแรงงานควรให้ความสำคัญในเรื่องระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และจะต้องร่วมหารือกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้ขอให้เตรียมความพร้อมกรณีที่จะมีการเปลี่ยนกระบวนการผลิตเข้าสู่การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มากยิ่งขึ้น โดยต้องพัฒนาสมาชิกของสหภาพแรงงานให้มีความรู้ และสามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้น

         นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า กรมฯ รู้สึกยินดีที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และพร้อมที่จะพัฒนาต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ยินดีที่จะให้คำแนะนำ และประสานความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินงานของสหภาพแรงงานฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างต่อไป