194541
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
221
385
1401
190911
2905
9222
194541

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-08 15:01

ผู้บริหาร

หน้าหลัก

กสร.อบรมวิทยากรตัวคูณสร้างวินัยด้านการเงินและการออมให้แรงงาน

Post on 10 มิถุนายน 2562
by area10
ฮิต: 69

          วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตามโครงการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกับบทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงาน


          การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสถานประกอบกิจการ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 24 คน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสามารถเป็นวิทยากรเครือข่ายร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยในการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป