111626
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
207
1379
109121
4320
4519
111626

Your IP: 192.168.2.69
2019-08-20 07:41

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับเครือข่าย LPN ช่วยเหลือลูกจ้างทำงานบ้านชาวเมียนมา ทวงค่าจ้าง ค่าทำงานวันหยุด ร่วม 7 แสนบาท นายจ้างยินยอมจ่ายเรียบร้อยแล้ว

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กสร.ได้รับการประสานจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) กรณีลูกจ้างทำงานบ้านสัญชาติเมียนมาถูกนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างและเงินอื่น ๆ กว่า 6 แสนบาท ทันทีที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวได้สั่งการ ให้พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทราบว่าลูกจ้างทำงานกับนายจ้างที่บ้านพักในจังหวัดชลบุรี มีหน้าที่ทำความสะอาดบ้าน ซักผ้าและดูแลสัตว์เลี้ยง และนายจ้างรับว่าได้ค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับลูกจ้างจริง พนักงานตรวจแรงงานจึงได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้างต่อการจ้างงานคนงาน ซึ่งนายจ้างรับที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
         นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายจ้างได้นำเงินค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 693,500 บาท มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างต่อหน้าพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก LPN และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน มุ่งยกระดับการดูแลลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและปลอดภัย 15 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมขึ้น ปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและมีสวัสดิการเหมาะสม สำหรับปี 2562 ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน
อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมหลักของงานการมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานานที่สุด จำนวน 3 รางวัล ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานและสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการจัดงาน จากนั้นจะประกาศผลให้ทราบต่อไป ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหนังสือ ที่ รง ๐๕๑๐/ว๓๗๑๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

         ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอแจ้งเปลี่ยนวันเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 เป็นวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ๐ – ๒๒๔๖ - ๒๑๑๘ ,๐ – ๒๖๔๓ - ๔๔๗๑

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง รุ่นที่ 2 หวังสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านแรงงาน เชื่อมสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง พร้อมเป็นเครือข่ายในการคุ้มครองแรงงาน

         นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเกี่ยวกับคนหรือทุนมนุษย์ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ พัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น นักบริหารงานบุคคลจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นผู้สร้างความร่วมมือ เชื่อมประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยเป็นผู้ที่ทำให้นายจ้างเข้าใจและปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานด้วยความเต็มใจ และส่งเสริมให้ลูกจ้างได้รับการพัฒนา ให้รู้เท่าทันกฎหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง เพื่อให้นายจ้างลูกจ้างอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ ดังนั้น นักบริหารงานบุคคล จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย (TLS) แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ระบบสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม การดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง และร่วมเป็นเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
         อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักบริหารงานบุคคล กสร. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง โดยในปี 2562 นี้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ และผู้จัดการบริหารงานบุคคลจากภาคเอกชนจากทั่วประเทศ จำนวน 40 คน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยจะจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2562 รวม 9 วัน ทั้งนี้ นอกจาก ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากการบรรยายความรู้ด้านแรงงานจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการเสริมสร้างประสบการณ์และแรงงานบันดาลใจ โดยจะได้ไปศึกษาสถานประกอบกิจการต้นแบบที่บริหารจัดการองค์กร ได้อย่างประสบความสำเร็จอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักบริหารงานบุคคลจากแต่ละองค์กรจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ การเป็นนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป