332305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
161
234
161
330276
6842
9474
332305

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 07:30

ผู้บริหาร

รมว.แรงงาน ออกโรงแจง จ้างเด็กต่ำกว่า 15 ปี ทำงานไม่ได้ เอาจริงหากพบมีโทษทั้งปรับทั้งจำ

Post on 04 ตุลาคม 2564
by area10
ฮิต: 15

รมว.แรงงาน เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จ กรณีมีข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายใหม่ ระบุว่าสามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานได้ แบบไม่ผิดกฎหมาย ยืนยันเป็นข่าวเท็จ  เตือนนายจ้างห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าทำงาน หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งปรับทั้งจำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีโพสต์ข้อความหนึ่งในสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายใหม่ ระบุว่าสามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานได้ แบบไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งกระทรวงแรงงานขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จและขอให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อ และแชร์ข้อมูลออกไปอันจะก่อให้เกิดการความเข้าใจผิด เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานได้ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จึงได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำมากำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลให้ลูกจ้างเด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีมาตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงาน เป็นลูกจ้างในงานทั่วไปและงานเกษตรกรรม และอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในงานประมงทะเล งานในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และในกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกสูงสุดไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ สำหรับเด็กอายุ 15 ปี ถึง 18 ปี จ้างเข้าทำงานได้ โดยนายจ้างต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน 

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม ขอย้ำเตือนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่านายจ้าง สถานประกอบกิจการใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีกับนายจ้างรายนั้นทันที ทั้งนี้ หากมีผู้พบเห็นการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร. สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 และทางสื่อออนไลน์ของกรมทุกช่องทาง