332271
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
234
127
330276
6808
9474
332271

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 06:42

ผู้บริหาร

กสร. ลงพื้นที่ ‘ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19’ มอบสิ่งของยังชีพ แก่คนงานแคมป์ก่อสร้างย่านพระราม 2

Post on 21 กรกฎาคม 2564
by area10
ฮิต: 28

      รมว.แรงงาน ห่วงใยคนงานแคมป์ก่อสร้าง มอบหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่มอบอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ใช้คนงานแคมป์ก่อสร้าง ย่านพระราม 2 ซึ่งต้องกักตัวตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม ‘ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19’

       นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานที่ต้องกักตัวตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ ศบค.ได้มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มเป็นเวลา 1 เดือน โดยกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้างในแคมป์คนงาน จึงมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ใช้แรงงาน บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 บริเวณถนนพระราม 2 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท อาศาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด แคมป์คนงานก่อสร้างหมู่บ้าน Lake Serene Rama 2 จำนวน 150 คน และบริษัท บิลดิ้งส์ พอช จำกัด แคมป์คนงานก่อสร้างอาคารลานจอดรถห้างสรรพสินค้า จำนวน 221 คน พร้อมกันนี้กรมจะยังคงดำเนินการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสิ้นสุดลง ทั้งนี้กรมได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นกัน

       โฆษก กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องแรงงานในแคมป์คนงานก่อสร้างทั้ง 2 แห่ง พร้อมมอบหมายให้กรมเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้แรงงานตลอดระยะเวลาที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ทั้งนี้ขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่ทางราชการประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546