332253
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
234
109
330276
6790
9474
332253

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 06:21

ผู้บริหาร

โฆษกกสร. แจง รมว.สุชาติ ห่วงใยลูกจ้างโรงงานปราจีนบุรี หลังหยุดกิจการชั่วคราวและโดนเทค่าจ้าง สั่งการเร่งหาข้อยุติ

Post on 21 กรกฎาคม 2564
by area10
ฮิต: 27

      รมว.สุชาติ ห่วงใยลูกจ้างบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด โรงงานผลิตเอทานอล จ.ปราจีนบุรี หลังลูกจ้างรวมตัวกันติดป้ายแสดงความไม่พอใจที่นายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนตามที่ตกลง สั่งการกสร.ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง พร้อมตรวจสอบและหาข้อยุติจากกรณีบริษัทฯ ดังกล่าวขอหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75

      นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวชี้แจง ถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 จากกรณีที่ลูกจ้างบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบกิจการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง ได้นำป้ายมาติดแสดงความไม่พอใจนายจ้างที่ประตูทางเข้าหลังนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนตามที่ตกลงไว้ โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งดำเนินการและหาข้อยุติ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด ประสบปัญหาในการประกอบกิจการ เริ่มมีการจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามกำหนดเวลา โดยทางบริษัทฯ ได้แจ้งขอหยุดกิจการชั่วคราว มาตรา 75 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในเดือนสิงหาคม 2563 และมีการทำงานบางส่วนมาเป็นระยะ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ แจ้งขอหยุดกิจการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวได้จ่ายเงินให้ลูกจ้างในอัตราร้อยละ 75 แต่บริษัทฯ มีการจ่ายค่าจ้างและเงินระหว่างหยุดชั่วคราวให้ลูกจ้างไม่ครบถ้วน โดยในงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างและเงินในระหว่างหยุดชั่วคราวให้ลูกจ้างร้อยละ 30 ของค่าจ้างและเงินในระหว่างหยุดชั่วคราวที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ กระทั่งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 พนักงานตรวจแรงงานได้เข้ารับคำร้องของลูกจ้าง ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้างเพื่ออำนวยความสะดวก มีลูกจ้างประสงค์ยื่นคำร้องรวม 52 คน  โดยพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้นายจ้างมาพบครั้งแรกในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นายจ้างขอเลื่อนนัดพบ พนักงานตรวจแรงงานจึงได้สั่งการให้นายจ้างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งหลักฐาน

      โฆษก กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม 2564  นายจ้างได้เข้าพบเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมส่งหลักฐานต่อพนักงานตรวจแรงงาน ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่านายจ้างแจ้งว่าจะจ่ายเงินให้ลูกจ้างในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  แต่นายจ้างกลับไม่จ่ายค่าจ้างและเงินระหว่างหยุดกิจการตามที่นัดหมายไว้ กรมจึงได้สั่งการให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด